Фигури за мануален праксис

Код 20072288
Баркод 3583144192413
  • 22,00 лв.

Код: 20072288

Наличност: неналично

Цена: 22,00 лв.

Изчерпана наличност

- +
Варианти за игра и работа:
1) Праксис на поза по зрителен образец – „Направи като мен” – възрастен последователно демонстрира пред детето поредица от мануални пози. Детето трябва да възпроизведе всяка от тези пози, последователно с двете ръце. След изпълнението на всяка поза, от детето се иска да отпусне свободно ръцете си на масата.
2) Праксис на поза по кинестичен образец – „Затвори очи. От теб се иска сега, да направиш същата поза с пръстите на едната ръка”.
3) Праксис на поза по кинестичен образец – „А сега пренеси тази поза на другата ръка” – позата се изпълнява първо с водещата ръка, а след това се прехвърля на неводещата.
4) Кинестичен (динамичен) праксис „Юмрук – ребро – длан” – Възрастен изпълнява последователно ред от движения: свиване на едната ръка в юмрук; изправяне на юмрука и поставяне ръката на тясната ѝ страна (ребро); след това отваряне на юмрука и поставяне ръката на длан; свиване на ръката от положение „длан” или „ребро” в юмрук. Упражненията се изпълняват с поставена ръка върху масата. Експериментаторът изпълнява два пъти съвместно с детето движението бавно и мълчаливо, а след това предлага на детето да се справи с упражнението само и с по-бързо темпо. След това същото упражнение се изпълнява в условие на затворени очи. Упражнението се извършва и с другата ръка. При необходимост може да се предложи на детето да изпълни същите движения, но в друга последователност, напр. „ребро – длан – юмрук”.